Vanliga  frågor. 

Råd och svar från Taxback Internationals team.

 • Vad är moms?

  Mervärdesskatt (moms) är en indirekt skatt som tas ut på leveranser av varor och tjänster som kan vara mellan 5 – 27% till ditt företags resekostnader. Tillämpliga momssatser varierar från land till land och skatten redovisas under olika namn, inklusive IVA (Italien), GST (Kanada, Australien), MWST (Tyskland, Österrike), TVA (Frankrike, Belgien) och MOMS (Skandinavien).

  Läs mer
 • Vilka typer av kostnader kan jag uppskatta momsåterbetalning för?

  Företag kan återkräva moms på en rad stödberättigande utgifter, som kan definieras i tre olika grupper: T&E (Travel & Entertainment Expense), AP (konto betalningsfakturor), IC (Intercompany Expenses).

  Läs mer
 • Vilka länder erbjuder momsåterbetalningar?

  Taxback International tillhandahåller utländsk och inhemsk momsåterbetalning i alla länder där det finns en återbetalningsmekanism, bland alla 28 EU-länder.

  Läs mer
 • Vilken information behöver anges på fakturan som är föremål för momsåterbetalning?

  Beroende på applikationstyp krävs en original eller skannad faktura för att stödja ditt krav.

  Läs mer
 • Vilka dokument behöver jag?

  Taxback International kan hantera din organisations återvinningsprocess när du skickar följande dokument till oss – Kopior av fakturorna, Autoritetsbrev, Intyg om beskattningsbar status, Ursprungen på fakturorna.

  Läs mer
 • Hur lång tid tar det att få momsåterbetalning?

  Alla skattebidrag utfärdas efter skattemyndighetens bedömning.Beroende på var dina kostnader har uppstått kan du få ditt momsåterbäring inom fyra veckor.

  Läs mer
 • Hur mycket kostar Taxback Internationals tjänster?

  Våra momslösningar har utformats för att passa de unika behoven hos företag av alla storlekar, och vi erbjuder marknadsledande alternativ för prissättning som är anpassade efter dina behov.

  Läs mer
 • Finns det en minimitröskel för att ansöka?

  Nej. Taxback International använder inte ett minimumskravsgräns, vi kommer att återkräva all moms som är möjlig för att lägga tillbaka i ditt slutresultat.

  Läs mer
 • Vilka är fördelarna med att använda Taxback International?

  Taxback International kombinerar innovativ teknik, fördjupade branschkunskaper och partnerskap som ger mervärde för att leverera övergripande momslösningar.

  Läs mer
 • När ska mitt företag registreras i ett annat land?

  Ditt företag är berättigat eller momsregistrerat i ett annat land om du utför skattepliktiga leveranser i det landet, och skyldigheten att redovisa moms flyttas inte till din kund.

  Läs mer
 • Kan jag få tillbaka moms om mitt företag är registrerat eller ålagt att registreras i det land där kostnaderna uppstod?

  Ja. Du kan fortfarande få tillbaka moms genom att rapportera momsen på inköp i din momsdeklaration i det landet. Detta kan resultera i antingen överbetalning som kan krävas, eller i en momskredit som kan kompenseras mot momsskulder.

  Läs mer
 • Vilka är mina fördelar med momsregistreringen?

  När ditt företag emellertid har uppfyllt mervärdesskatten genom att registrera sig för moms har det också rätt att återkräva moms på inköp som det annars inte skulle kunna få tillbaka.

  Läs mer
 • Vilka är konsekvenserna av momsregistreringen?

  Företag har ett antal skyldigheter i den jurisdiktion som de är momsregistrerade i, till exempel att utfärda kompatibla momsfakturor, uppbevara korrekta register, lämna in momsdeklarationer och andra skattedeklarationer i tid.

  Läs mer
 • Kan Taxback International hjälpa mitt företag om jag redan är momsregistrerad?

  Internationell moms kan vara komplex, tidskrävande och utmanande. Vårt internationella team av skattespecialister kommer att se till att din moms hanteras på det mest effektiva, kostnadseffektiva och lagmässiga sättet.

  Läs mer
 • Varför kan företag ansöka om momsåterbetalning?

  För att uppmuntra internationell handel införde Europeiska unionen en lagstiftning på 1980-talet som gjorde det möjligt för företag att återkräva moms som betalats för utgifter som uppstod när de gjorde affärer i medlemsländerna.

  Läs mer
 • Hur mycket moms kan jag begära återbetalning av?

  I allmänhet kan företag återkräva merparten av den moms som betalas på berättigande kostnader, förutsatt att de uppfyller nominella kriterier. Den tillämpliga momssatsen varierar från land till land, liksom listan över stödberättigade affärsutgifter.

  Läs mer