Fullständig kontroll och inblick i din efterlevnad av globala momsregler

Comply – Innovativ teknik som bygger på flera decenniers erfarenhet, stärkt av vår expertis kring globala momsregler.

Läs mer
Comply by Taxback International

Undvik riskerna, få bättre insyn och ta kontrollen på företagsnivå och inom de olika jurisdiktionerna.

Vår säkra och effektiva plattform förändrar manuella och tidsödande processer för anspråk på inhemsk momsåterbetalning och efterlevnad av momsregler.

  • Garanterad precision verifierade kontroller och punktliga inlämningar.

  • Verifieringskedja som inkluderar alla enskilda deklarationer med en sammanställning av samtliga deklarationer

  • Smarta prognoser och exakta betalningsberäkningar.

  • Punktliga betalningar till skattekontoren i lokala valutor, i realtid

  • Eventuella avvikelser/avvikande värden spåras med eskaleringsflöden till vår support

  • Integrering och avstämning med system för kostnadshantering och programvara för affärssystem (ERP)

Wrapper Start : Navy Top Wave (Grey)

Wrapper Start : Grey Blank

Wrapper End : Blank