Andra momslösningar

Alla momslösningar ditt företag behöver.

Vi erbjuder ett brett utbud av momstjänster.

Gör anspråk på återbetalning av moms på utländska obetalda leverantörsfakturor.

Obetalda leverantörsfakturor från utländska leverantörer innebär betydande momskostnader, som ofta går att få tillbaka. Anspråksprocessen är emellertid komplex, vilket leder till att många företag inte får sina momsåterbetalningar.

Analyzing and working
Office working environment

Granskning av leverantörsskulder

68 procent av företagen har fel i sina leverantörsfakturor vilket utsätter dem för risker och bedrägerier.

Taxback International utvecklar och utför en rad skräddarsydda, heltäckande utredande granskningar och efterlevnadstjänster för att identifiera eventuella brister i processerna och kräva återbetalning av överbetald moms, så att du kan minska risken för regelbrott och påföljder för ditt företag. I samråd med kunden försöker vi sedan förstå hur felen uppstod för att minska risken för att de återupprepas.

Utforska betydelsen av momsrevisioner för ditt företag.

Förvaring och arkivering

Lagringshantering med Taxback International ger dig garanterad efterlevnad och fullständig överblick över alla dina lagrade transaktioner.

Våra förvarings- och arkiveringstjänster tillhandahåller en verifieringskedja tillbaka till dina kostnadshanterings- och bokföringssystem, med enkel spårbarhet baserad på 12 dataparametrar i varje transaktion.

VAT calculation
Documents reading

Granskning av kvitton

Konsekvent granskning av kvitton säkerställer din verksamhet i händelse av skatterevision, och hjälper till att säkerställa att anställda följer kostnadspolicyer. Enkäter visar att så mycket som 10 % av de totala kostnaderna som spenderas förloras på grund av fel och ytterligare 10 % kan förloras på grund av överdrivna ersättningskrav. Våra tjänster för granskning av kvitton hjälper dig att hantera risken som är förenad med resor och kostnadstransaktioner samtidigt som momsåterbetalningen maximeras.

Momsrådgivning

Taxback Internationals erfarna momsrådgivare tillhandahåller praktisk momsrådgivning och utbildning inom en mängd frågor som är specifika för ditt företags behov.

Financial advisor meeting with satisfied investor
Office working environment

Granskning av naturaförmåner

Naturaförmåner är alla slags förmåner som inte är kontantförmåner, som du erbjuder dina anställda. Om dina anställda har en inkomst över en viss tröskel ska skatt betalas på eventuella ytterligare förmåner såsom gåvor, bonusar, priser från tävlingar etc.

Vår plattform VATConnect hjälper dig att uppfylla reglerna genom automatisk analys av alla uppgifter för transaktioner som klassas som naturaförmåner, genom att fastställa ersättning och leverera en rapport för efterlevnad av regler kring naturaförmåner, innan tidsfristen för månadsrapporteringen.

Försäljnings- och användningsskatt i USA

Om du är en icke-vinstdrivande organisation eller institution för högre utbildning och du betalar försäljnings- och användningsskatt, kan vi hjälpa dig med återbetalning av denna skatt upp till 4 år tillbaka i tiden. VATConnect Integrations granskar automatiskt alla uppgifter från dina kostnadshanteringssystem för att avgöra dina eventuella besparingar i varje delstat och bättre se var återbetalningen kan maximeras

Home office
Office lunch

Granskning av måltider och underhållning i USA

The United States Tax Cuts and Jobs Act (Förenta staternas lag om skattesänkningar och jobb) uppdaterade avdragsreglerna för måltider och underhållning, vilket gjorde det svårare att förstå vilka kostnader som är avdragsgilla. När måltider och underhållning står för upp till 22 % av ett företags totala resebudget kan det leda till mycket huvudbry och antingen väsentliga besparingar eller sanktioner.

VATConnect isolerar automatiskt alla kostnader för måltider och underhållning och tillhandahåller en specificerad, transaktionsbaserad rapport över alla transaktioner som är avdragsgilla, så att du följer reglerna och ser till att du drar största möjliga nytta av dina avdrag.