Resurser

Nedladdningsbara momstabeller från Taxback International

Dessa tabeller visar exempel på några av de största företagskostnaderna som kan ge rätt till momsåterbetalning. Dessa siffror återspeglar procentandelen moms som debiteras och dess berättigande att återbetalas. Tomma rutor återspeglar kostnader som inte kan återbetalas.

Detta är endast en allmän guide, vänligen kontakta oss för specifik information för ditt företag.

Länder som beviljar momsåterbetalning till personer och företag som saknar hemvist i landet

  • Länder som beviljar momsåterbetalning till personer och företag som saknar hemvist i landet
  • Landspecifik tabell för momsåterbetalning
  • Länder som beviljar momsåterbetalning till personer och företag som saknar hemvist i landet
  • Landspecifik tabell för momsåterbetalning

I vissa länder kan utländska företag som gör icke skattepliktiga leveranser av varor/tjänster få tillbaka moms på inköp som gjorts i affärssyfte genom ett särskilt förfarande för återbetalning av moms.

Dessa momstabeller innehåller exempel på några av de viktigaste företagskostnader för vilka momsåterbäring kan begäras. Detta är endast en allmän vägledning. Vänligen kontakta oss direkt för specifik information om din verksamhet.

Momstabell för EU – Denna tabell visar exempel på vanliga företagsutgifter som är där momsen är återbetalningsbar till företag upprättade inom EU.
Momstabell för icke-EU-länder – Denna tabell ger exempel på vanliga företagsutgifter tillgängliga för momsåterbetalningar för företag från alla världens länder.

Ladda ner de tillgängliga momstabellerna för ditt land för att bli omdirigerad till relevant momstabell som anger länder varifrån du kan ha rätt till momsåterbetalning.

Detta är endast en allmän guide. Vänligen kontakta oss för specifik information för ditt företag eller om momstabellen för ditt etableringsland inte kan konsulteras via nätet.

Vilka är de huvudsakliga kriterierna för att ansöka om momsåterbetalning?

Om din organisation ådrar sig moms utomlands som en del av din affärsverksamhet, är det högst sannolikt att du kan ansöka om momsåterbetalning.

Varje land har sina villkor och krav för utländska momsåterbetalningar, men det gemensamma kriteriet för att ansöka om momsåterbetalning i de flesta länder inkluderar momsregistrering, registrering av din affärsverksamhet och plats och vilken typ av kostnader du har ådragit dig.

De flesta organisationer vi talar med förstår vikten av att ansöka om utländsk momsåterbetalning, för att reducera kostnaderna. Dock kan komplexiteten och tidskrävande procedurer för att ansöka om momsåterbetalning utgöra hinder. Det är här Taxback International kommer in i bilden. Vår erfarenhet och lokala skatterättsexperter kan skydda ditt företag mot skatteförluster, säkerställa att du uppfyller alla skatteregler och tillhandahålla fullständig hantering av dina procedurer för utländsk momsåterbetalning.

Om du representerar en medelstor eller multinationell organisation med stort antal fakturor och kostnader från fler än ett land, kan vår dataanalys analysera alla dina uppgifter för att hitta möjligheterna till momsåterbetalning i sin helhet.

Vilken är den normala tidsramen för ansökan?

I de flesta EU-länder löper beskattningsåret från den 1 januari till den 31 december och tidsfristen för att lämna in ansökan om momsåterbetalning är den 30 september, även om undantag tillämpas. För företag utanför EU kan tidsfristen variera, men för många länder är tidsfristen den 30 juni.

Några länder tillåter retroaktiva ansökningar, även kallade sena ansökningar.

Taxback International kommer att hjälpa din organisation att hantera komplexiteten i varje lands krav och tillhandahålla dig en obruten momsprocess för alla dina behov av utländska momsåterbetalningar.