Taxback International Integritetpolicy

Denna integritetspolicy anger hur www.tbimultisite.wpengine.com använder och skyddar all information som du lämnar när du använder denna webbplats. Taxback International har ett helhjärtat åtagande att säkerställa att din integritet skyddas. Om vi ber dig om att tillhandahålla viss information som kan identifiera dig när du använder denna webbplats, så kan du vara säker på att informationen endast kommer användas i enlighet med denna integritetspolicy.

Taxback International kan ändra denna policy från tid till annan, genom att uppdatera denna sida. Du bör kontrollera denna sida regelbundet för att säkerställa att du är tillfreds med eventuella förändringar. Denna policy träder i kraft från det datum då ändringen infogas.

Vilken information vi samlar in

Vi kan samla in följande personuppgifter från dig:

Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress, telefonnummer, bosättningsland.

Företagsinformation som hänför sig till att identifiera dina krav beträffande internationella momstjänster såsom företagsnamn, adress, antal anställda och information om de anställda som är relevant för behandling av de globala momstjänsterna.

Hur din information använd

Vi begär denna information för att förstå dina behov, tillhandahålla dig en bättre tjänst och särskilt av följande skäl:

  • För att rikta dina momsförfrågningar
  • För att skicka dig regelbundna marknadsförings- och reklammeddelanden såsom e-postmeddelanden, nyhetsbrev och inbjudningar till evenemang om du har anmält dig til
  • För att tillhandahålla den tjänst som du har begärt
  • Vi kan använda informationen för att förbättra våra produkter och tjänster
  • Vi kommer aldrig sälja din information

Välj/opt-out

Du kan välja att inte längre ta emot vårt nyhetsbrev eller marknadsföringsmeddelanden genom att följa instruktionerna, som finns i dessa e-postmeddelanden, för att avregistrera dig.

Informationsdelning

Taxback International kan avslöja dina uppgifter för:

  • våra tjänsteleverantörer inkluderat (utan begränsning) de som är anlitade av oss för att genomföra funktioner för behandlingen av globala momstjänster, vilket inkluderar lagring av dina uppgifter i EES och USA.
  • personer som är nödvändiga för att säkerställa Taxback Internationals efterlevnad av tillämplig lag, förordning, rättsliga krav.

Taxback International kan dela dina personuppgifter endast i enlighet med beskrivningen i denna integritetsskyddspolicy. Vi kommer inte sälja din information.

Uppdatering, kontroll och borttagning av personuppgifter

Du kan informera oss om eventuella ändringar av dina personuppgifter och i enlighet med våra skyldigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679/EU) (“GDPR)”). Vi kommer uppdatera eller ta bort dina personuppgifter i enlighet därmed. För att ta reda på vilka personuppgifter vi har om dig, begära en kopia av dina personuppgifter eller uppdatera, ändra eller ta bort dina personuppgifter från vår databas, kontakta oss via vår webbplats eller e-postadress info@taxbackinternational.com.

Cookies och andra spårningstekniker

Vår webbplats använder cookies för att särskilja dig från andra användare på vår webbplats. Detta hjälper oss att tillhandahålla dig en god upplevelse när du surfar på vår webbplats och det hjälper oss även att förbättra vår webbplats. För mer information om cookies, vänligen se vår cookiepolicy.

Remarketing & analys

Vi använder ibland remarketing som en reklamstrategi. Detta innebär att efter besök på vår webbplats, kan du se våra annonser på tredjeparts webbplatser på internet. Dessa tredje parter använder cookies i syfte att visa våra annonser.

För att göra detta samlar Google in uppgifter om dina aktiviteter som inte identifierar dig personligen eller direkt när du besöker vår webbplats. Denna information kan inkludera innehållet som du tittar på, datum och tid då du ser detta innehåll, produkterna du köper, eller lokaliseringsuppgift som är förenad med din IP-adress. Vi använder informationen vi samlar in för att tillhandahålla dig mer relevanta annonser.

Alla uppgifter som används för att skapa målinriktad reklam är avidentifierad och används inte för att personligen eller direkt identifiera dig.

För att hjälpa oss att skapa en bättre och mer skräddarsydd tjänst åt dig, använder vi för närvarande Google Analytics Demographics och intresserapportering. Detta verktyg använder en förstapartscookie. Du kan välja bort Googles spårning när som helst genom att justera dina val i inställningarna för Google Ads eller lära dig mer om beteendebaserad reklam här.

Ytterligare information om policyn

Vår webbplats erbjuder offentligt tillgängliga bloggar, twitter och LinkedIn-forum. Du bör vara medveten om att all information som du tillhandahåller i dessa områden kan läsas, samlas in och användas av andra som har åtkomst till dem. Vi har också vittnesmål på våra webbplatser, för vilka vi har mottagit tillstånd.

Meddelande om ändringar i integritetspolicyn

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy för att återspegla förändringar i vår informationspraxis. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna sida för den senaste informationen om vår integritetspolicy. Du erkänner och samtycker till att det är ditt ansvar att granska denna integritetspolicy regelbundet och att vara uppmärksam på ändringar.

Kontaktuppgifter

Eventuella frågor kan riktas till vårt dataskyddsombud:

Michael Tyrrell mtyrrell@taxbackinternational.com

Du kan också kontakta oss genom att skriva till någon av adresserna nedan

Taxback Internationals huvudkontor
IDA Business and Technology Business Park,
Ring Road, Kilkenny,
Irland
Tel: +353 1 887 1999

Taxback Internationals huvudkontor i USA
333 N. Michigan Ave
Suite 2415
Chicago IL, 60601
USA
Tel +1 866 966 6851