Comply

Innovativ teknik byggd på årtionden av erfarenhet och global momsexpertis.

Världens första automatiska, heltäckande plattform för efterlevnad av momsregler, med en inbyggd och reglerad funktion för gränsöverskridande betalningar, som har utvecklats av branschledande momsexperter.

Vi förändrar hur momsefterlevnad hanteras globalt på en enda plattform.

Tycker du det är besvärligt med efterlevnad av momsregler?

Comply, vår innovativa plattform tar ett helt nytt grepp på hanteringen av alla arbetsflöden för efterlevnad av momsregler. Vår teknik automatiserar förberedande och inlämning av dina momsanspråk, så att du slipper komplex manuell rapportering, som ofta inte uppfyller reglerna.

Tack vare vår säkra och effektiva plattform förändrar vi ditt skatteteams manuella och tidsödande processer för anspråk på inhemsk momsåterbetalning och efterlevnad av momsregler.

Comply map
Comply dashboard

Garanterat punktliga momsdeklarationer som uppfyller reglerna

Comply förbereder, verifierar, godkänner och lämnar in dina momsdeklarationer till behöriga skattekontor. Vi ser till att alla dina momsdeklarationer, inlämningar till Intrastat och listor över EG-försäljning skickas in i tid och uppfyller alla regler.

Dina data förbereds, verifieras, godkänns och skickas in – allt genom Comply. Dessutom registreras en fullständig verifieringskedja för aktuella och tidigare deklarationer efter företag, skattekontor, inlämningsdatum och inlämningsfrekvens.

Full insyn med prognoser och analys

Comply ger dig de rätta verktygen för att få ökad insyn och kunna påverka affärsbesluten med hjälp av exakt trendanalys och ekonomiska modeller som bygger på analys av stordata. Vår molnbaserade analys ger smarta arbetsflödesprognoser och exakta betalningsberäkningar.

Med hjälp av artificiell intelligens (AI) och algoritmer som bygger på maskininlärning går det att analysera tidigare momsdeklarationsuppgifter för att hitta mönster och noggrant förutse kommande momsdeklarationsbelopp.

Comply dashboard
Returns

Integreringar och avstämningar

Comply streamar smidigt uppgifter och bilder från flera datakällor med ERP-integreringar och förenklad avstämning.

Dessutom ser våra många integreringar med skattekontor till att du lättare kan lämna in dina deklarationer i tid.

Inhemska momsanspråk

Comply har en komplett inbyggd modul för momsanspråk, vilket betyder att dina rapporter för inhemska momsanspråk matas direkt till dina lokala momsdeklarationer.

Oavsett datakälla verifierar Comply uppgifternas integritet, och i de fall det är problem med fakturans efterlevnad korrigeras den för att öka anspråken.

Comply Domestic VAT Reclaim
Comply

Inbyggd betalningsteknik

Comply har en revolutionerande betalningsteknik, som är inbyggd så att det går att göra inbetalningar till skattemyndigheterna i lokal valuta samt avstämningar. På så sätt slipper du kostnaden för och risken med försenade skatteinbetalningar.

Vårt fullt reglerade globala betalningsnätverk med lokala bankkonton omfattar över 160 länder och 130 valutor.

Regelefterlevnad

För många organisationer med global verksamhet kan det vara en utmaning att upprätthålla efterlevnaden av momsregler. På TBI håller vi oss ständigt informerade om efterlevnaden av momsregler i många olika länder. Vi håller reda på de lokala bestämmelserna för att kunna erbjuda en global lösning som alltid uppfyller rätt momssatser, momshantering, redovisningskrav och lagar kring dataförvaltning.

Comply, vår plattform för efterlevnad av momsregler, lyfter bördan av efterlevnad av momsregler från dina axlar

Working and analyzing

Wrapper Start : White Blank

  • Garanterad precision

    Garanterad precision, verifierade kontroller och punktliga inlämningar.

  • Verifieringskedja

    En komplett verifieringskedja som inkluderar alla enskilda deklarationer med en sammanställning av samtliga deklarationer

  • Eskaleringsflöden

    Eventuella avvikelser/avvikande värden spåras med eskaleringsflöden till supportteamet.

Wrapper End : Blank