Granskning av AP-revisionen

Minska risken för fel och bedrägerier i dina leverantörs- och upphandlingsprocesser.

Med hjälp av vår granskning av återbetalningar kan du snabbt identifiera den här typen av problem för att minska risken för regelbrott och påföljder för ditt företag.

Utsätt inte ditt företag för några risker.

Misstag och fel från leverantörernas sida kan bli dyrt för ditt företag, men många företag har inga kontroller eller granskningar av processer för att identifiera var felen inträffar.

Aktuell forskning visar att företagen bara kontrollerar 52 procent av sina fakturor i fråga om dubbletter, fel och bedrägerier.

Office working environment
Colleagues react to successful VAT return

Granskning av återbetalningar är nyckeln till förbättringar.

Genom att göra en granskning av återbetalningar kan du skingra alla frågetecken kring leverantörsrelationerna och åstadkomma väsentliga förbättringar av processen tack vare resultatet av vår utredning.

Genom vår erfarenhet kan vi underlätta den utredande granskningen av såväl dina anskaffnings- som finansfunktioner på ett sätt som blir lönsamt många gånger om.

Taxback Internationals granskningstjänst för återbetalning:

 • Skräddarsydd tjänst för varje enskild kund

 • Escalation flows

  Hittar misstag som omedelbart innebär återbetalningar till kunderna

 • Security

  Identifierar leverantörers misstag och potentiella bedrägerier

 • Integrate and reconciliation

  Ser till att du kan känna dig säker på att alla förfaranden sköts korrekt

 • Audit trail

  Ger ovärderliga
  insikter om hur
  processerna fortlöper