Granskning av AP-revisionen

Minska risken för fel och bedrägerier i dina leverantörs- och upphandlingsprocesser.

Med hjälp av vår granskning av återbetalningar kan du snabbt identifiera den här typen av problem för att minska risken för regelbrott och påföljder för ditt företag.

Utsätt inte ditt företag för några risker.

Misstag och fel från leverantörernas sida kan bli dyrt för ditt företag, men många företag har inga kontroller eller granskningar av processer för att identifiera var felen inträffar.

Aktuell forskning visar att företagen bara kontrollerar 52 procent av sina fakturor i fråga om dubbletter, fel och bedrägerier.

Granskning av återbetalningar är nyckeln till förbättringar.

Genom att göra en granskning av återbetalningar kan du skingra alla frågetecken kring leverantörsrelationerna och åstadkomma väsentliga förbättringar av processen tack vare resultatet av vår utredning.

Genom vår erfarenhet kan vi underlätta den utredande granskningen av såväl dina anskaffnings- som finansfunktioner på ett sätt som blir lönsamt många gånger om.

Taxback Internationals granskningstjänst för återbetalning:

  • Skräddarsydd tjänst för varje enskild kund

  • Hittar misstag som omedelbart innebär återbetalningar till kunderna

  • Identifierar leverantörers misstag och potentiella bedrägerier

  • Ser till att du kan känna dig säker på att alla förfaranden sköts korrekt

  • Ger ovärderliga
    insikter om hur
    processerna fortlöper