Mervärdesskatt

Få tillbaka moms för företagsresor, -utgifter och leverantörsfakturor för att enkelt generera inkomster för ditt företag.

Få tillbaka upp till 27 % på både utländska och inhemska affärsutgifter genom momsåterbetalning.

Couple sitting with manager at the travel agency office and reviewing contract

Återbetalning av utländsk moms

Anställda som åker på internationella affärsresor är en enorm utgift för företagen. Som tur är kan företagen göra anspråk på momsåterbetalning på internationella rese- och underhållningsutgifter i samband med anställdas affärsresor, även när företaget inte är momsregistrerat i landet där utgifterna har uppstått.

Bland avdragsgilla utgifter finns logi, måltider, taxi, bilhyra, kommunaltrafik och konferenskostnader.

Inhemsk momsåterbetalning

Företag kan få tillbaka moms för transaktioner inrikesresor och -utgifter som hotell, logi, måltider, nöjen etc. Dessa återbetalningsanspråk görs vanligtvis månatligen eller kvartalsvis, men i vissa länder kan man även få tillbaka moms för lokala företagsresor som gjorts tidigare.

Vanlig inhemsk moms ger frekvent kassaflöde till ditt företag.

Portrait of smiling businesswoman sitting at desk in the office working on laptop
Couple sitting with manager at the travel agency office and reviewing contract

Fakturor för leverantörsskulder

Fakturor från utländska leverantörer medföra stora momskostnader, som ofta är återbetalningsbara. Men processen för momsåterbetalning är komplex, vilket leder till att många företag inte får tillbaka pengarna.

Företag kan få moms återbetald för fakturor för leverantörsskulder på områden om verktyg, leveranser och inköp, professionella tjänster (konsulter, advokater, byråer), utbildningar och evenemang, importmoms eller flygutgifter.