Betalningsbara konton

Få tillbaka moms som tas ut från ditt företags fakturor för leverantörsskulder.

Leverantörsfakturor från utländska leverantörer innebär betydande momskostnader, som ofta går att få tillbaka. Anspråksprocessen är dock komplex, vilket leder till att många företag inte får sina momsåterbetalningar.

Factory manager

Felaktigt debiterad moms leverantörsfakturor

Många leverantörer debiterar ofta felaktigt moms till sina utländska kunder p.g.a bristande kunskap om skattelagstiftningen vid gränsöverskridande handel. Denna felaktigt debiterade moms kan också begäras tillbaka direkt från leverantören, men många företag har inte den expertis som krävs på plats för att hitta dessa kostnader.

Vilka utgifter går det att begära återbetalning för?

 • industrial metalworking cutting process by milling cutter
  Verktyg

  Armaturer, formsprutningsmätare, skärutrustning och mönster.

 • cooling towers in data center
  Leverans och installation

  Installation av maskiner, infrastruktur och rörledningar.

 • towers
  Lokalhyra och -förvärv

  Evenemangshyra, infrastrukturkostnader som datacenter, tekniska supportkontor.

 • Financial advisor meeting with satisfied investor
  Professionella tjänster

  Ingenjörer, konsulter, advokater, fastighetsbyråer, underhålls-/förvaltningsavgifter

 • Woman asking questions during launch event
  Utbildning och evenemang

  Lokalhyra, restaurang/catering, transport i samband med utbildningar eller evenemang utomlands.

 • MICE & Tour Operators - travel agency office and staff
  MICE och researrangörer

  Paketutgifter för utlandsresor som logi, bilhyra och flyg.

 • Airlines/Aircraft Operators Expenses - Hangar with jet
  Utgifter till flygbolag/flygoperatörer

  Kostnader för mineraloljeskatt, skatteefterlevnad för passagerarflyg, bränslefakturor, reparationer eller underhåll av företagsflyg.

 • Sea port
  Importmoms

  Garantireservdelar som skickas utomlands, varor som köpts för tillverkningsprojekt utomlands – förtullad leverans eller lagring på datacenter utomlands.

Utmaningen med att göra momsanspråk på leverantörsfakturor

 • Momstransaktioner vid gränsöverskridande handel kräver ingående kunskaper om lokal moms och momsregler för leverans av varor och tjänster.
 • Regler, tidsfrister och krav på momsdeklarationer ändras ständigt.
 • Upp till 60 % av alla utländska leverantörsfakturor debiterar felaktiga momsbelopp.
 • Det är en tidsödande uppgift att göra anspråk på felaktigt tillämpad moms.
Documents reading
Portrait of smiling businesswoman sitting at desk in the office working on laptop

Vår fullständiga lösning för leverantörsskulder.

 • Planering av leverantörsskulder:: Rådgivning om det rätta sättet att hantera utländsk moms på utländska projekt med hänsyn till hela planeringen för platsen för leverans av varor eller tjänster för varje projekt.
 • Genomgång av leverantörsskulder:: Gå igenom alla fakturor för att identifiera felaktigt debiterad moms, så att du optimerar kassaflödet genom att inte betala in moms i fall där den inte ska betalas.
 • Momsanspråk:: Korrekt debiterad moms som återbetalas via en ansökan till skattekontoren. Felaktigt debiterad moms återbetalade från leverantörer.