Finns det en minimitröskel för att ansöka?

Nej. Taxback International använder inte ett minimumskravsgräns, vi kommer att återkräva all moms som är möjlig för att lägga tillbaka i ditt slutresultat.

I de flesta EU-länder är minimikravet för ett årligt krav 50 euro och för ett kvartalskrav är det € 400. Det finns inget maximibelopp som kan krävas.

VAT manager