Vilka är konsekvenserna av momsregistreringen?

Företag har ett antal skyldigheter i den jurisdiktion som de är momsregistrerade i, till exempel att utfärda kompatibla momsfakturor, uppbevara korrekta register, lämna in momsdeklarationer och andra skattedeklarationer i tid.

Att involvera Taxback International för att hjälpa dig att utföra dessa aktiviteter för dig kommer att se till att ditt företag uppfyller alla momsregler.

VAT manager