Vilka är mina fördelar med momsregistreringen?

Momsregistrering är en laglig skyldighet som åläggs företag som utför skattepliktiga leveranser i en viss jurisdiktion, på villkor.Företag som är berättigade eller momsregistrerade i ett land har inte rätt att ansöka om direkt momsåterbetalning från det landet. När ditt företag emellertid har uppfyllt mervärdesskatten genom att registrera sig för moms har det också rätt att återkräva moms på inköp som det annars inte skulle kunna få tillbaka.

När ditt företag väljer Taxback International för att hjälpa dig med registrering och efterföljande arkiverings- och rapporteringsskyldigheter är du bekväm i att ditt företag uppfyller moms i den jurisdiktionen.

VAT manager