Vilken information behöver anges på fakturan som är föremål för momsåterbetalning?

Beroende på applikationstyp krävs en original eller skannad faktura för att stödja ditt krav. Om skannade fakturor är acceptabla ska de lämnas in elektroniskt med ansökan. Alla ursprungliga fakturor bör förvaras eftersom de kan begäras vid ett senare datum av återbetalningsmedlemsstaten. Om originalfakturor krävs för att stödja ditt krav på återbetalning av moms, måste de innehålla följande kriterier:

  • Fakturanummer;
  • Fakturadatum;
  • Datum för leveransen av varorna eller tjänsterna;
  • En detaljerad beskrivning av de levererade varorna / tjänsterna – mängden och arten av de levererade varorna eller omfattningen och arten av de tjänster som tillhandahålls;
  • Enhetspris (er);
  • Totalt netto beskattningsbart belopp per momssats;
  • Momssatsen tillämpas;
  • Momsbeloppet som ska betalas;
  • Bruttofakturor.
VAT manager