Hur lång tid tar det att få momsåterbetalning?

Alla skattebidrag utfärdas efter skattemyndighetens bedömning. Det vill säga, för ansökningar som lämnats enligt åttonde direktivet måste din organisations moms återbetalas inom fyra månader efter att ansökan lämnats in. För fordringar som lämnats in enligt det 13: e direktivet och andra ömsesidighetsregler kan denna period vara längre. Behandlingstiden på Taxback International kan också variera från land till land.

Taxback Internationals policy för rena fordringar innebär att vi bara skickar in anspråk som har verifierats som korrekta, vilket sparar skattemyndighetens tid och säkerställer fortsatt starka relationer med utländska skattekontor, vilket resulterar i snabbare återbetalningar för din organisation. Beroende på var dina kostnader har uppstått kan du få ditt momsåterbäring inom fyra veckor.

VAT manager