Hur mycket moms kan jag begära återbetalning av?

I allmänhet kan företag återkräva merparten av den moms som betalas på berättigande kostnader, förutsatt att de uppfyller nominella kriterier. Den tillämpliga momssatsen varierar från land till land, liksom listan över stödberättigade affärsutgifter.

I vissa fall är endast en del av det betalda momsbeloppet tillåtet. Dessa kostnader för delvis återhämtning är vanligtvis relaterade till personbilar, boende, måltider och affärsunderhållning. Till exempel återbetalar Belgien 50% av den moms som betalas för utgifterna för personbilar, medan i Danmark endast företag kan återkräva 25% av den moms som de har debiterats på måltider.

VAT manager