Varför kan företag ansöka om momsåterbetalning?

För att uppmuntra internationell handel införde Europeiska unionen en lagstiftning på 1980-talet som gjorde det möjligt för företag att återkräva moms som betalats för utgifter som uppstod när de gjorde affärer i medlemsländerna. Moms återbetalas inom EU enligt EU: s momsåterbetalningsdirektiv, vilket gör det möjligt för EU-företag att återkräva moms från alla medlemsstater; enligt det 13: e direktivet, som gör det möjligt för företag som är etablerade utanför 28-medlemsblocket att återkräva moms från EU: s territorier.

 Ett antal viktiga territorier utanför EU, inklusive Australien, Japan, Kanada, Sydkorea, återbetalar också moms- / konsumtionsskatter till de icke-bosatta näringsidkarna via specifika återbetalningsförfaranden eller enligt gällande ömsesidighetsavtal.

För mer information om fakturakrav, kontakta oss direkt på info@taxbackinternational.com
VAT manager