Vilka dokument behöver jag?

Taxback International kan hantera din organisations återvinningsprocess när du skickar följande dokument till oss:

  • Kopior av fakturorna för att stödja ditt momskrav,
  • Autoritetsbrev som bemyndiger Taxback International att företräda dig inför utländska och / eller lokala skattemyndigheter,
  • Intyg om beskattningsbar status (vid behov) som bevisar att din organisation är en registrerad skattebetalare i ditt hemland,
  • Ursprungen på fakturorna, om så krävs av skattemyndigheterna. Dessa kommer att returneras till dig efter att du har behandlat ditt återbetalningskrav.
VAT manager